Skip to content

Vand og Spildevands Industri

Vand og Spildevand
Der findes rensningsanlæg over hele verden, herunder flytbare vandbehandlingsanlæg for drikkevand, samt rensningsanlæg for landbrug, industri mv. 

Vi udvikler innovative og brugervenlige tryk, temperatur og proces kalibrerings instrumenter samt digitale testmålere og dataloggere, der imødekommer kravene i vand og spildevandssektoren.