Skip to content

DLC System

DLC - Dynamic Load Compensation - systemet er endnu en nyskabelse inden for temperaturkalibrering. DLC systemet kompenserer for den negative effekt på nøjagtigheden, der opstår når føler-under-test-følerne skaber varmeveksling med omgivelserne. 

Når en føler placeres i en tørblok kalibrator, vil følerens størrelse (diameter og længde) og forskellen mellem kalibrerings og omgivelsestemperaturen, skabe en aksial gradient afvigelse (inhomogenitet) inden i bøsningen. Vores temperatur kalibratorer er allerede kendt for deres aktive kalibrerings princip, dual-zone, og DLC systemet tager dette et skridt videre, og kompenserer inde i bøsningen. DLC systemet, kombineret med en RTC kalibrator, skaber den eneste tørblok, der kompenserer for varmeafledningen forårsaget af føler-under-test.

• Kontrollerer den nederste del af bøsningen i få hundrededele af en grad
• DLC-indikatoren viser, at dual-zone er aktiv og fungerer
• Et DLC symbol lyser, når der er opnået temperatur homogenitet
• Spar tid ved at kalibrere flere følere samtidig
• Kalibrer store (i diameter) følere uden at miste nøjagtighed
• Kendskab til den temperatur følsomme del af føleren (UUT) er ikke længere nødvendig