Skip to content

JofraCal Kalibreringssoftware

Med JofraCal kalibreringssoftwaren er det muligt, på en nem og overskuelig måde, at holde rede på kalibreringernes tidsintervaller, rækkefølge m.v. og derved sikre ensartethed i kalibreringerne. Softwaren giver blandt andet mulighed for automatiske temperaturfølerkalibreringer, semiautomatiske kalibreringer af det komplette måleloop, ligesom den kan give besked om, hvornår det er tid til kalibrere på et givent sted i produktionen. Derudover kan JofraCal sammenligne kalibreringer over tid, så man kan overvåge udviklingen af føleren, og forebygge eksempelvis driftsstop eller spild.

• Reducer operatørtid ved at automatisere kalibreringsprocedurer
• Kalibrer op til 24 sensor samtidig
• Overholde kvalitetssystemer ved at dokumentere resultater og procedurer
• Reducer fejlkilder ved hjælp af lagrede procedurer og set-ups
• Brug med vores temperatur, signal, og tryk kalibratorer

Registrer dig og få den nyeste version her.