Skip to content

JofraCal Kalibreringssoftware

Calibration Software
Med JofraCal kalibreringssoftwaren er det muligt, på en nem og overskuelig måde, at holde rede på kalibreringernes tidsintervaller, rækkefølge m.v. og derved sikre ensartethed i kalibreringerne. Softwaren giver blandt andet mulighed for automatiske temperaturfølerkalibreringer, semiautomatiske kalibreringer af det komplette måleloop, ligesom den kan give besked om, hvornår det er tid til kalibrere på et givent sted i produktionen. Derudover kan JofraCal sammenligne kalibreringer over tid, så man kan overvåge udviklingen af føleren, og forebygge eksempelvis driftsstop eller spild.

• Reducer operatørtid ved at automatisere kalibreringsprocedurer
• Kalibrer op til 24 sensor samtidig
• Overholde kvalitetssystemer ved at dokumentere resultater og procedurer
• Reducer fejlkilder ved hjælp af lagrede procedurer og set-ups
• Brug med vores temperatur, signal, og tryk kalibratorer

Registrer dig og få den nyeste version her.