Skip to content

Kalibrering af korte og sanitære temperaturfølere

I mange produktionsanlæg, især inden for medicinal- og fødevareindustrien, er der en bred vifte af sensorer, der er tilpasset virksomhedens individuelle behov. Ofte er disse sensorer imidlertid ret korte og fremstillet med et geometrisk design, der kan forårsage problemer, når de skal kalibreres. Generelt antages det, at en sensor skal nedsænkes i et kalibreringsinstrument (hvad enten det er en tørblok eller en væskekalibrator) mindst 15 gange diameteren af sensoren for at få en nøjagtig måling. Dette betyder, at sensorens aktive del skal placeres i en temperaturhomogen zone. Hvis dette ikke er muligt, skal der findes andre måder til at gennemføre kalibreringen.
 
En måde at løse problemet på, er at kalibrere sensorerne ved hjælp af et væskebad, men dette kræver en væskekalibrator, hvor væsken pumpes rundt aksialt for at sikre temperaturhomogenitet helt til overfladen. Derudover er der ofte behov for "ren" kalibrering, hvilket betyder, at sensoren ikke må være forurenet med silikoneolie eller andet, der måtte være placeret i badet. På grund af disse udfordringer fungerer kalibrering i væskebade ofte ikke for korte og sanitære sensorer.
 
Et alternativ er at kalibrere disse sensorer i en tørblokkalibrator.

Læs mere om sanitære sensorer her (engelsk).