Skip to content

Aktiv temperaturstyring med dobbelt zone

Pålidelig temperaturkilde – vigtigst
Et intuitivt user-interface og integrerede løsninger giver dig tidsbesparelser og nem håndtering af selv vanskelige kalibreringsopgaver. Men kvaliteten af dine temperaturkalibreringer afhænger stadig af kvaliteten af temperaturkilden.

Temperaturblokken skal være meget stabil og samtidig have en god temperaturhomogenitet. Dette er meget vigtigt, fordi sensorerne under test kan have forskellige termisk sensitive længder. Da sensoren under test også fungerer som en termisk belastning i blokken under kalibreringen, er det vigtigt, at temperaturkalibratoren bevarer den gode homogenitet, selv når den er belastet af flere følere og/eller med store følere.

Det nye dual-zone design af varmeblokken er det mest innovative skridt der er taget for at løse de ovennævnte termiske udfordringer. Vi har udviklet to forskellige versioner af dual-zone-princippet - ACTIVE-CONTROL og CENTRAL-CONTROL. Begge versioner eliminerer behovet for isolering af sensorerne under test og gør det muligt at kalibrere væskefyldte og andre mekaniske sensorer.

Moderne temperatur kalibrator blok design - Optimeret til høj nøjagtighed

Dual Zone ActiveDual-zone varmeblok: Aktiv control

Varmeblokken er konstrueret i to zoner med separat aktiv styring af hver zone. Homogeniteten i den nederste del af blokken er tæt på det man opnår med et laboratorie væskebad. Den nederste zone styrer kalibreringstemperaturen.

Den øverste zone kompenserer for varmetab gennem Sensor Under Test føleren fra toppen af blokken og sikrer en god homogenitet uafhængigt af belastningen.