Skip to content

Dynamic Load Compensation

DLC-systemet kombinerer kalibratorens måle- og kontrolsystemet med en nyudviklet dynamisk belastningssensor.
Hvad er DLC-systemet?
DLC-systemet kombinerer kalibratorens måle- og kontrolsystemet med en nyudviklet dynamisk belastningssensor. Systemet blev udviklet for at reducere den største bidragyder til kalibreringsfejl. En tørblokkalibrator har nogle iboende fejlmekanismer, herunder den indflydelse på kalibreringsnøjagtigheden, som en sensor under test kan tilføje. Sensoren overfører energi til og fra kalibratoren. Denne varmeudveksling mellem kalibratoren og miljøet har en betydelig negativ indvirkning på kalibreringsnøjagtigheden. Fejlens omfang afhænger af mange faktorer, herunder sensorstørrelse (diameter og længde), antal sensorer i måleindsatsen og forskellen mellem kalibreringstemperatur og omgivelsestemperatur. Med andre ord påvirkes kalibreringsnøjagtigheden direkte af kalibratorens faktiske belastning.

Hvordan fungerer DLC-systemet?
JOFRA temperaturkalibratorer er allerede berømte for deres aktive dual-zone kalibreringsprincip. Med DLC-systemet har vi taget dette velprøvede og anerkendte dual-zone-princip et skridt videre. Kompensationen for belastningen af kalibratoren er nu aktiv både inden i varmeblokken og inde i selve måleindsatsen mens kalibreringen udføres. DLC-sensoren måler den faktiske temperaturforskel mellem to veldefinerede punkter inde i måleindsatsen (kalibreringszonen). DLC-sensoren er designet til at give input til kalibratorens varmestyringssystem for dermed at sikre, at de aksiale gradientafvigelser i de nederste 60 mm af indsatsen holdes på et minimum. Temperaturforskellen mellem bunden og punktet 60 mm over bunden styres inden for hundrededele af en grad. DLC-systemet reagerer straks på ændringer i indsatsen og styrer varmefordelingen for at opnå den mindste aksiale gradient.

Læs den komplette tekniske note (engelsk) her.